sluit SLUIT
Nog 2 dagen om te verlengen! verleng jouw plec
Sluiten
PEC Zwolle
 
Terug

Regio Zwolle op energie bezoek in Groningen

Op 11 maart speelde PEC Zwolle de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Een delegatie uit de Regio Zwolle bezocht de wedstrijd op uitnodiging van de gemeente Groningen en de New Energy Coalition. De deelnemers uit de Regio Zwolle kregen inzicht in de wijze waarop (regio) Groningen vanuit één coalitie samenwerkt aan de energietransitie.

De gasten werden welkom geheten door Diderik Koolman (directeur economische zaken gemeente Groningen) en Joost van Keulen (wethouder gemeente Groningen). Joost van Keulen vertelde dat de noodzaak voor de energietransitie nergens zo wordt gevoeld als in Groningen vanwege de aardbevingen door de gaswinning. Het is één van de drijfveren om Groningen te ontwikkelen als hét kenniscentrum op het gebied van energie. De wethouder gaf aan dat de steden Groningen en Zwolle goed vergelijkbaar zijn. Waarbij Groningen de voordelen heeft van de Rijksuniversiteit en Zwolle de voordelen heeft van de geografische en logistieke ligging.

Integrale agenda
Gertjan Lankhorst (directeur New Energy Coalition) vertelde over de historie van Groningen als energieregio. Het startte met de winning van turf, de ontginning van de veenkoloniën en vervolgens de winning van het gas. Circa 10-15 jaar geleden werd het bewustzijn sterker dat het gas opraakt: Groningen wilde de kennis en bedrijvigheid voor de toekomst veiligstellen en daarom zijn Energy Delta Institute, Energy Valley en Energy Academy opgericht. In 2017 zijn deze organisaties gefuseerd naar de stichting New Energy Coalition om te bevorderen dat vanuit integraal en samenhangend perspectief naar energievraagstukken wordt gekeken: vanuit het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven, de techniek en het maatschappelijke veld. Een voortdurende groeiende coalitie werkt vanuit één agenda samen aan energietransitie door het verbinden van kennis en netwerken.

Kansrijk
Als concreet voorbeeld werden de innovaties op het gebied van waterstof uitgelicht. De afgelopen periode zijn diverse nieuwe initiatieven met waterstof ontwikkeld, zoals een auto op waterstof en proeven met energievoorziening voor woonwijken door middel van waterstof. Een uitdaging blijft daarbij de schaalbaarheid van nieuwe initiatieven. Daarom wordt door Groningen getest met schaalvergroting van soms nog relatief kleine initiatieven, zodat deze in de toekomst mogelijkerwijs een grote impact op de energietransitie kunnen hebben.

Uitnodiging
In het nieuwe regeerakkoord is een fonds voor Groningen opgenomen. Dit biedt kansen om Groningen verder te brengen als het kenniscentrum voor energietransitie. De gastheren gaven aan de kennis niet beperkt te willen houden tot Groningen en nodigden de deelnemers uit de Regio Zwolle uit om nogmaals op bezoek te komen en inzichten uit te wisselen. Deze uitnodiging werd geaccepteerd en rond de zomerperiode gaat een delegatie nogmaals op bezoek in Groningen. 

PEC Zwolle / Regio Zwolle United en haar partners hebben sinds 2014 diverse energiebijeenkomsten georganiseerd voorafgaand aan de wedstrijden tussen PEC Zwolle en FC Groningen. Daarbij zijn de gemeente Groningen en Energy Valley regelmatig uitgenodigd om verbinding te houden met het energie-cluster in Groningen. Dit was aanleiding voor de gemeente Groningen om een tegenuitnodiging te sturen.