Het uitzendbureau van PEC ZWOLLE WERKT

Het uitzendbureau van PEC ZWOLLE WERKT

Voetbal inspireert en motiveert. Het verbindt en geeft nieuwe kansen. In het verlengde daarvan is het uitzendbureau PEC ZWOLLE WERKT een paar maanden geleden aan de slag gegaan. PEC ZWOLLE WERKT verbindt mensen, bedrijven en instellingen met elkaar.

PEC ZWOLLE WERKT is het uitzendbureau dat primair als doel heeft invulling te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van PEC Zwolle. Bijzonder is dat maar liefst 50% van de winst rechtstreeks ten goede komt aan de activiteiten van PEC Zwolle. Je vindt de beste banen op onze website. Terwijl bedrijven de beste medewerkers vinden en onze eigen club daarvan mee profiteert. Op deze wijze bouwen we samen aan een nog sterker PEC Zwolle.

PEC ZWOLLE WERKT staat voor kwaliteit. Werk is belangrijk voor mensen en mensen zijn van doorslaggevend belang voor bedrijven. We gaan hier vanzelfsprekend zeer serieus mee om. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn we lid van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) en hebben we het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit keurmerk is gebaseerd op de NEN-4400 certificering.

Om deze hoog gestelde normen in de praktijk te verwezenlijken kijken we positief kritisch naar zowel onze opdrachtgevers als werkzoekenden. Motivatie, mentaliteit, afspraak = afspraak, duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn de basis van onze dienstverlening. We verwachten van zowel opdrachtgevers als werkzoekenden maximale inzet om iedere dag invulling aan deze waarden en normen te geven. Zo zijn we samen in staat kwaliteit te waarborgen en verwachtingen te overtreffen. Dat is ons doel!

Interesse? Neem een kijkje in de digitale keuken van PEC ZWOLLE WERKT.

Onze partners

PECPOWER