Over Regiobinding

Over Regiobinding

PEC Zwolle is het kloppende hart van de Regio Zwolle op sportief, zakelijk en maatschappelijk gebied. Een regio met 20 gemeenten uit vier provincies die samenwerken op sociaal-economisch gebied. Regio Zwolle biedt de ideale infrastructuur voor groei dankzij de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en de onderliggende kennisinfrastructuur.

Samen met betrokken partners bouwt PEC Zwolle de kracht van de Regio Zwolle verder uit. De kracht van sport functioneert als katalysator om de sociaal-economische dynamiek te versterken. PEC Zwolle is hiervoor een ontmoetingsplaats en een landelijk uithangbord: de club stimuleert samenwerking op de scheidslijn van overheid, bedrijfsleven en onderwijs (regiobinding) en vergroot de regionale aantrekkingskracht door de regio te profileren (regiobranding).


Sinds 2010 brengt PEC Zwolle organisaties samen die uit collectief belang bijdragen aan een vitale Regio Zwolle. Bijvoorbeeld door focusprojecten worden organisaties met elkaar verbonden en worden sociaal-economische kernthema’s van een extra impuls voorzien. Enerzijds met als doel een krachtige en ondernemende Regio Zwolle, waarin iedereen een steentje bijdraagt om de leefbaarheid en het collectieve welzijn te versterken. Anderzijds met de ambitie van PEC Zwolle als duurzame speler in de Eredivisie.


Pijlers

> Logistiek

> Energie

> Kunststoffen

> Agrifood

> Health


Voor meer informatie over Regiobinding kunt u contact opnemen met Eilt Staal, coördinator Regiobinding, via estaal@peczwolle.nl.

Onze partners

PECPOWER